Direct Method for English

Czego się nauczysz

  • swobodnie formułować ustne i pisemne wypowiedzi
  • przełamywać bariery językowe
  • rozumienia wypowiedzi w j. angielskim
  • posługiwania się zwrotami w języku angielskim już od 1 zajęć

O kursie

Kurs ten rozwija zdolność swobodnego wypowiadania się w języku angielskim. Systematyczne powtórki i regularne wprowadzanie nowego materiału ułatwią Ci porozumiewanie się oraz szybkie opanowanie słówek i struktur gramatycznych. Nauka języka metodą bezpośrednią pozwoli Ci opanować materiał czterokrotnie szybciej niż za pomocą tradycyjnych metod. Dodatkowym atutem jest zmiana lektora prowadzącego na zajęciach. Dzięki temu możesz zapoznać się z różnymi rodzajami wymowy, a tym samym oswoić się z „żywym” językiem.